ტელეფონი: +995 0492 24 02 02
16 აგვისტო 2023

2023 წლის 31 მაისს "მომავლის ბიზნეს სკოლაში" პროექტის ფარგლებში "და ამ პატარა მიწის ნაგლეჯზე"

🎉 🎉 🎉 2023 წლის 31 მაისს "მომავლის ბიზნეს სკოლაში" პროექტის ფარგლებში "და ამ პატარა მიწის ნაგლეჯზე" მე-7 და მე-11 კლასის მოსწავლეებმა მათემატიკაში წარმოადგინეს პრეზენტაცია თემაზე "უძველესი შენობების არქიტექტურა, ოქროს კვეთა და სტატისტიკური მონაცემები".

მოსწავლეებმა აღნიშნული აქტივობა განახორციელეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული უძველესი შენობების კვლევების საფუძველზე.

👩‍🏫 მათემატიკის მასწავლებელი _ მანანა არძენაძე

article-tags