ტელეფონი: +995 0492 24 02 02

მაკა კამკამიძე

დაწყებითი საფეხურის კათედრის ხელმძღვანელი

თეონა ბოჭორიშვილი

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის ხელმძღვანელი

მანანა არძენაძე

ზუსტ მეციერებათა კათედრის ხელმძღვანელი

სოფიო ოდიკაძე

უცხოური ენების კათედრის ხელმძღვანელი

ნინო ბაქრაძე

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრის ხელმძღვანელი

ნათია შალამბერიძე

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრის ხელმძღვანელი

ბაკური თავაძე

სპორტისა და ესთეტიკის კათედრის ხელმძღვანელი