ტელეფონი: +995 0492 24 02 02

სიახლეები

იხილეთ აქ

05 ოქტომბერი 2021

სასკოლო სასწავლო გეგმა 2021-2022

სასკოლო სასწავლო გეგმა 2021-2022

05 ოქტომბერი 2021

სკოლის შინაგანაწესი

სკოლის შინაგანაწესი

05 ოქტომბერი 2021

დებულება

Regulations

02 ივნისი 2021

გილოცავთ

ჩვენი გუნდი

იხილეთ აქ

საგანმანათლებლო პროგრამები

educational programs