ტელეფონი: +995 0492 24 02 02

ნინო გაბრიჭიძე

სკოლის დირექტორი

მაია გუმბერიძე

დირექტორის მოადგილე

გიორგი ნებიერიძე

ხარისხის მართვის მენეჯერი

ქეთევან კვესიტაძე

ტექნიკური მენეჯერი

ხათუნა ნებიერიძე

საქმეთამმართველი