ტელეფონი: +995 0492 24 02 02
25 თებერვალი 2020

საჯარო ლექცია

23 თებერვალი 2020

სასწავლო გეგმა 2019-2020

23 თებერვალი 2020

შინაგანაწესი

23 თებერვალი 2020

სკოლის დებულება

23 თებერვალი 2020

სკოლის სტრუქტურა