ტელეფონი: +995 0492 24 02 02

გიორგი ნებიერიძე

ხარისხის მართვის მენეჯერი

მაია გუმბერიძე

დირექტორის მოადგილე

ნინო გაბრიჭიძე

სკოლის დირექტორი