ტელეფონი: +995 0492 24 02 02
17 სექტემბერი 2020

გილოცავთ

17 სექტემბერი 2020

ყურადღება!

17 სექტემბერი 2020

ყურადღება!

17 სექტემბერი 2020

განცხადება!

17 სექტემბერი 2020

პედაგოგიური საბჭოს სხდომა ღია სივრცეში

პედაგოგიური საბჭოს სხდომა ღია სივრცეში

17 სექტემბერი 2020

"მომავლის ბიზნეს სკოლის" კიდევ ერთი წარმატება

"მომავლის ბიზნეს სკოლის" კიდევ ერთი წარმატება

17 სექტემბერი 2020

„მომავლის ბიზნეს სკოლის“ მორიგი წარმატება

„მომავლის ბიზნეს სკოლის“ მორიგი წარმატება

17 სექტემბერი 2020

საგანგებო სიტუაციაში სამოქმედო გეგმა

საგანგებო სიტუაციაში სამოქმედო გეგმა

17 სექტემბერი 2020

სკოლის დებულება

სკოლის დებულება

17 სექტემბერი 2020

სკოლის შინაგანაწესი

სკოლის შინაგანაწესი