ტელეფონი: +995 0492 24 02 02
01 მაისი 2023

პროექტის "მოსწავლეთა პროფორიენტაციის ხელშეწყობა" ფარგლებში "მომავლის ბიზნეს სკოლის" მოსწავლეებს შეხვდა ამავე სკოლის მასწავლებელი გურანდა სხილაძე

📗 📘 📙 პროექტის "მოსწავლეთა პროფორიენტაციის ხელშეწყობა" ფარგლებში "მომავლის ბიზნეს სკოლის" მოსწავლეებს შეხვდა ამავე სკოლის მასწავლებელი გურანდა სხილაძე, რომელმაც დაწვრილებით ისაუბრა ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამაზე. განიხილა ამ მიმართულების პროფესიისთვის დამახასიათებელი მიზნები, საჭიროებები და სირთულეები. მოსწავლეებმა მიიღეს დამატებითი ინფორმაცია ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამის დასაქმების სფეროებზე, ბიზნეს გეგმის შედგენა/გამოყენებაზე, საკუთარი ბიზნესის წამოწყებისთვის საჭირო უნარებზე, საბაზრო რისკებსა და სხვა საჭირო , ამავე დროს საინტერესო თემებზე.

article-tags