ტელეფონი: +995 0492 24 02 02
17 სექტემბერი 2020

პედაგოგიური საბჭოს სხდომა ღია სივრცეში

 

🎉🎉🎉 2020 წლის 4 სექტემბერს "მომავლის ბიზნეს სკოლაში" პედაგოგიური საბჭოს სხდომა ღია სივრცეში გაიმართა.

საბჭოს წევრებმა იმსჯელეს წინასწარ, ელექტრონულად მიწოდებული დოკუმენტების პროექტებზე, რომლის საფუძველზეც განახორციელეს ცვლილებები და დაამტკიცეს:

✅ სკოლის დებულება;

✅ სკოლის შინაგანაწესი;

✅ სასკოლო სასწავლო გეგმა 2020-2021;

✅ 1 წლიანი სამოქმედო გეგმა 2020 - 2021;

✅ საგანგებო სიტუაციებში სამოქმედო გეგმა.

article-tags