ტელეფონი: +995 0492 24 02 02
18 სექტემბერი 2019

პედაგოგიური საბჭოს სხდომა

2019 წლის 6 სექტემბერს "მომავლის ბიზნეს სკოლის" უფლებამოსილმა ორგანომ _ პედაგოგიურმა საბჭომ მუშაობა განაახლა. სკოლის ადმინისტრაციამ საბჭოს წევრებს 2019-2020 სასწავლო წლისათვის ახალი სტრატეგიული გეგმა და სამომავლოდ განსახორციელებელი პროგრამები/პროექტები წარუდგინა.

article-tags