ტელეფონი: +995 0492 24 02 02
24 აპრილი 2023

,,მომავლის ბიზნეს სკოლაში“ მე-3 კლასის მოსწავლეები შეუერთდნენ აქციას „ გავუფრთხილდეთ დედამიწას“

🌎 🌎 🌎 ,,მომავლის ბიზნეს სკოლაში“ მე-3 კლასის მოსწავლეები შეუერთდნენ აქციას

„ გავუფრთხილდეთ დედამიწას“

კლასის ხელმძღვანელი - მაკა კამკამიძე

article-tags