"მომავლის ბიზნეს სკოლაში" მოსწავლეთა დიაგნოსტიკური წერის კვირეული დაიწყო.
© 2016 შპს "მომავლის ბიზნეს სკოლა"