2017 წლის 2 ოქტომბერს "მომავლის ბიზნეს სკოლის" პირველი კლასის მოსწავლეებმა "დედა ენის" ასოების სამყაროში შეაბიჯეს.
© 2016 შპს "მომავლის ბიზნეს სკოლა"