2017 წლის 20 სექტემბერს "მომავლის ბიზნეს სკოლის" ადმინისტრაციამ მშობლებთან საინფორმაციო შეხვედრა გამართა, სადაც მშობლები დეტალურად გაეცვნენ სკოლის შინაგანაწესსა და სხვა მნიშვნელოვან ინფორმაციას.
© 2016 შპს "მომავლის ბიზნეს სკოლა"