საავტორიზაციო საბჭოს 2017 წლის 12 ივნისის სხდომის გადაწყვეტილებით შპს ,,მომავლის ბიზნეს სკოლას“ მიენიჭა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი და მოიპოვა უფლება, განახორციელოს საგანმანათლებლო პროგრამები სწავლების სამივე საფეხურზე (დაწყებითი,საბაზო,საშუალო). ,,მომავლის ბიზნეს სკოლის“ გუნდის სახელით კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ დიდ აღიარებას ყველა თანამშრომელსა და თანაქალაქელს! დღევანდელი დღე ყოფილიყოს საწინდარი მომავალი წარმატებისა!
© 2016 შპს "მომავლის ბიზნეს სკოლა"