თანამშრომლები

     

Technical Manager

Ketevan Kvesitadze

Office Manager

Khatuna Nebieridze

 
IT Manager

Levan Tchumburidze

 
     

Library Manager

Rusudan Chivadze

Nurse 

Ia Lomidze

Cleaner 

Inga Ejibadze